Felanmälningar

Brf Havsljuset 3

Västra Varvsgatan 7 A, 211 11 MALMÖ

Organisationsnummer: 769617-8818


Felanmälan


VID AKUTA PROBLEM MED HISS


Kone Hissar:  Tel. 0771 – 50 00 00


Kundservice:  Tel. 0771 – 68 00 00FELANMÄLAN AVSEENDE BOSTAD


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för fel som uppkommer i lägenheten och bestämmer själv vilken leverantör som kontaktas för att få felet åtgärdat. 


Föreningen har avtal med SBC vilket gör att en felanmälan kan göras till deras kundtjänst antingen


Om felet gäller isolerrutor, fönster och fönsterdörrar av trä eller ytbelagd plåt ska ni i stället kontakta styrelsen på mail felanmalan@havsljuset3.se eftersom det finns detaljerade garantiföreskrifter för dessa.


Om huvudsäkring har utlöst, kontakta i första hand Åke Grönvall, Kerstin Lill eller Ola Stockelius, se kontaktuppgifter, i andra hand fastighetsjour (se nedan).


För akuta fel kontaktas vår fastighetsjour Security Assistance Syd AB på telefonnummer 040-689 24 80.


OBS! Vid arbeten som beställts av SBC debiteras bostadsrättsinnehavaren normalt sett för åtgärden. Jourkostnad och för arbete som utförts via vår fastighetsjour debiteras föreningen som i sin tur fakturerar bostadsrättsinnehavaren.  


Vad bostadsrättsinnehavarens ansvarar för framgår av föreningens stadgar.
Utdrag ur stadgarna.

"5§

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av för flera lägenheter gemensamma ledningar(stam) för avlopp, värme, ventilation, el, svagström, och vatten som föreningen försett lägenheten med.

Bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bl.a.

-  egna installationer

-  minst en (1) fungerande brandvarnare

-  rummets väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt

-  inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten

- ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, el och vatten till de delar dessa inte är stamledningar

- golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av radiatorer och stamledningar, elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; dörrar; glas och bågar i fönster, dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster.

Bostadsrättshavaren svarar endast för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande balkong(er).

Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten, som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom förändringar, reparationer, underhåll, installationer, m.m."

Senast uppdaterad den 2020-07-16